תמונות: ״ראשון ראשון״ ראשון

113 / 145

״ראשון ראשון״ ראשון, תמונה 113

113 / 145

חזרה לידיעה