תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

98 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 98

98 / 335

חזרה לידיעה