תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

86 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 86

86 / 335

חזרה לידיעה