תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

82 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 82

82 / 335

חזרה לידיעה