תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

79 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 79

79 / 335

חזרה לידיעה