תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

70 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 70

70 / 335

חזרה לידיעה