תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

7 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 7

7 / 335

חזרה לידיעה