תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

62 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 62

62 / 335

חזרה לידיעה