תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

61 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 61

61 / 335

חזרה לידיעה