תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

6 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 6

6 / 335

חזרה לידיעה