תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

59 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 59

59 / 335

חזרה לידיעה