תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

54 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 54

54 / 335

חזרה לידיעה