תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

324 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 324

324 / 335

חזרה לידיעה