תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

315 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 315

315 / 335

חזרה לידיעה