תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

308 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 308

308 / 335

חזרה לידיעה