תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

306 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 306

306 / 335

חזרה לידיעה