תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

298 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 298

298 / 335

חזרה לידיעה