תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

29 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 29

29 / 335

חזרה לידיעה