תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

288 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 288

288 / 335

חזרה לידיעה