תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

285 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 285

285 / 335

חזרה לידיעה