תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

283 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 283

283 / 335

חזרה לידיעה