תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

272 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 272

272 / 335

חזרה לידיעה