תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

267 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 267

267 / 335

חזרה לידיעה