תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

264 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 264

264 / 335

חזרה לידיעה