תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

259 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 259

259 / 335

חזרה לידיעה