תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

257 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 257

257 / 335

חזרה לידיעה