תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

243 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 243

243 / 335

חזרה לידיעה