תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

241 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 241

241 / 335

חזרה לידיעה