תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

236 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 236

236 / 335

חזרה לידיעה