תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

229 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 229

229 / 335

חזרה לידיעה