תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

225 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 225

225 / 335

חזרה לידיעה