תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

224 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 224

224 / 335

חזרה לידיעה