תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

216 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 216

216 / 335

חזרה לידיעה