תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

215 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 215

215 / 335

חזרה לידיעה