תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

206 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 206

206 / 335

חזרה לידיעה