תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

199 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 199

199 / 335

חזרה לידיעה