תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

191 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 191

191 / 335

חזרה לידיעה