תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

189 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 189

189 / 335

חזרה לידיעה