תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

171 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 171

171 / 335

חזרה לידיעה