תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

155 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 155

155 / 335

חזרה לידיעה