תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

138 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 138

138 / 335

חזרה לידיעה