תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

136 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 136

136 / 335

חזרה לידיעה