תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

134 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 134

134 / 335

חזרה לידיעה