תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

127 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 127

127 / 335

חזרה לידיעה