תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

122 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 122

122 / 335

חזרה לידיעה