תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

12 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 12

12 / 335

חזרה לידיעה