תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

113 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 113

113 / 335

חזרה לידיעה