תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

112 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 112

112 / 335

חזרה לידיעה