תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

103 / 335

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ד 2014

, תמונה 103

103 / 335

חזרה לידיעה