תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

95 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 95

95 / 182

חזרה לידיעה